Tréninkové středisko - Provozní řád

01.01.2016 18:36

PROVOZNÍ ŘÁD

TRÉNINKOVÉHO CENTRA

TJ Olympia Blansko

   

I.

Tímto řádem jsou povinni se řídit všichni náštěvníci Tréninkového centra (dále jen TC)

 

 II.

Provozní doba TC:

Po – Pá:                     07:00 – 20:00

So – Ne:                     09:00 – 19:30

Časový prostor si musí hráči předem rezervovat v klubovém kalendáři. Prioritu mají ovšem vždy týmové společné tréninky.

 III.

Vstup do TC:

 • pouze za účelem sportovního tréninku
 • vždy minimálně v počtu 2 osob
 • mládež do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby
 • vstup je povolen jen ve sportovní čisté obuvy (k přezouvání je určen prostor pod schodištěm za vstupními dveřmi)

 

IV.

Pravidla chování v TC:

 • návštěvníci TC smí využívat pouze prostory určené k tréniku
 • k dispozici je šatna která je určena jen pro uložení oblečení a osobních předmětů a to pouze po dobu tréninku (nikoliv pro dlouhodobé uložení věcí)
 • ve všech prostorách TC je povinnost dodržovat pořádek (odpadky vhazovat jen do koše na šatně)
 • klubový inventář používat účelně, šetrně a vždy po skončení tréninku všechny věci vracet na svá původní místa
 • světla rozsvěcovat pouze v nutném rozsahu a při odchodu z prostor TC vždy zkontrolovat, že nezústaly připojeny v zásuvkách přístroje (např. nadhazovací stroj) a nesvítí žádné světlo

 

V prostorách TC je zakázáno:

 • kouřit
 • používat otevřený oheň
 • konzumovat alkoholické nápoje a jiné psychotropní látky
 • vnášet nebo vodit zvířata
 • chovat se v rozporu s dobrými mravy
 • jakkoliv manipulovat s kohouty, ventily a další technologií která se v prostorách TC nachází

 

 V.

Závěrečná ustanovení:

 • každý úraz musí být nahlášen vedení klubu
 • jakákoliv škoda na klubovém inventáři nebo jakémkoliv jiném vybavení a součásti TC se musí hlásit vedení klubu
 • na základě porušení pravidel tohoto řádu může vední klubu provinilému členu omezit nebo zakázat vstup do TC

 

Důležité kontakty:

 •   150    Hasičský záchranný sbor ČR,
 •   155    Zdravotnická záchranná služba,
 •   158    Policie ČR.
 •   156    Obecní (městská) policie
 •   112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

 


nahoru ▲

                     

Chceš hrát s námi baseball nebo softball?
Volej 606 748 743 | 606 919 608